I wake up and I see the face of the devil \ Diamanda Galas

להוריד כאן ולשמוע תוך כדי

אני מתעוררת ואני מגלה את פרצופו של השטן.
ואני שואלת אותו:
מה השעה?
מה השעה?
מה השעה?
והוא שואל אותי:
איך את מרגישה היום?
איך את מרגישה היום?
מה השעה?
מה השעה?
מה השעה?
איך את מרגישה היום?
מה השעה?
איך את מרגישה
איך את מרגישה היום?
מה השע…

ובכן, אני חושבת שאני מרגישה יותר טוב.
כן, אני חושבת שאני מרגישה יותר טוב.
אני חושבת שאני מרגישה יותר טוב.
האומנם?
ובכן, אני חושבת שאני מרגישה יותר טוב.
כן, אני חושבת שאני מרגישה יותר טוב.
האומנם?
כן, אני חושבת שאני מרגישה יותר טוב.
מה השעה?
האומנם?
מה השעה?
כמה זמן את צריכה?
מה השעה?
כמה זמן את צריכה?
מה השעה?
מה השעה?!
את בטוחה שאת מתמודדת עם דברים?
מה השע…?
אורות לבנים!
אורות לבנים!
אורות לבנים!
אורות לבנים!
אורות לבנים!
אורות לבנים!
שחור!
שחור!
שחור!
שחור!
שחור!
שחור!
שחור!
אורות לבנים!
אורות לבנים!
אורות לבנים!

אחות, אילו יכולתי לעשות את הכול שוב,
הייתי עושה, אבל את יודעת שיש משהו
לא טבעי בדבר הזה…
מה שלומך?
מה שלומך?
מה שלומך?
מה שלומך?
מה שלומך?
אני ממש בסדר.
אני ממש בסדר.
ובכן, מיס דבר, ובכן מיס דבר
אני פשוט מרגיש צורך לשיר
את המנון המלחמה של הרפובליקה!

מה שלומך, בכל מקרה?
עוף מכאן
עוף מכאן
עוף מכאן
עוף!
עוף!

בבקשה אל תלך.
בבקשה אל תלך.
אתה האהבה של חיי
מעולם לא אהבתי מישהו בצורה הזו בעבר
ולעולם לא אוהב שוב.
בבקשה אל תלך…

אההההההההההההההההההההההההההה…

(דיאמאנדה גאלאס)

לכתוב תגובה